Fisa bolnavului


La sfarsitul acestei pagini, veti gasi FISA BOLNAVULUI pe care o puteti deschide, salva si imprima  in format .pdf

Fundatia Umanitara "SANATATE PRIN GANDIRE SI ALIMENTATIE" – in memoriam ing. VALERIU POPA , este inregistrata ca operator, sub nr. 19257/2011 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Fisa bolnavului se completeaza la solicitarea de programare pentru consultatie, informatiile cuprinse in aceasta fiind necesare pentru pregatirea consultatiei.

Completarea si semnarea fisei bolnavului in formatul anexat, precum si transmiterea acesteia prin posta pe adresa Operatorului, reprezinta consimtamantul dumneavoastra expres in calitate de persoana vizata, cu privire la prelucrarea de catre Operator a datelor cu caracter personal in scopul declarat, precum si consimtamantul expres si confirmarea de luare la cunostinta cu privire la drepturile pe care le are persoana vizata in acord cu declaratiile exprese de la butonul Date personale.

Scopul prelucrarii datelor il reprezinta pe de parte, o cat mai sigura identificare a persoanei vizate, iar pe de alta parte, interesul manifestat expres de persoana vizata, de a asigura/mentine/supraveghea printr-o terapie alternativa, starea de sanatate a persoanei vizate.

Intotdeauna, documentele ce contin date personale, transmise prin posta sau completate la sediul Operatorului, vor fi prelucrate de Fundatie ca Operator, pentru o perioada de 7 (sapte) luni de la data primirii, in vederea programarii la consultatie1.

Informatiile furnizate de persoana vizata2 si/sau de reprezentantul ei legal si cuprinse in Fisa bolnavului, sunt stocate si prelucrate de persoane ale caror atributii privind confidentialitatea si securitatea datelor personale sunt stabilite precis, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 si a secretului profesional.

Nicio informatie din cele cuprinse in Fisa bolnavului nu va fi dezvaluita public, utilizata in alte scopuri decat cel declarat de Fundatie si nici nu va fi transferata altei persane juridice, decat in conditiile legii.

Fundatia isi rezerva dreptul de modifica in orice moment continutul fisei bolavului.

In cazul in care persoana vizata nu este invitata la consutlatie in termen de 7 luni de la data primirii prin posta a fisei bolnavului completata si semnata, aceasta va fi stearsa din oficiu din evidenta electronica. Persoana vizata intelege si accepta faptul ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai sus nu ii confera acesteia dreptul implicit la stabilirea unei programari la consultatie.

Fundatia Umanitara "SANATATE PRIN GANDIRE SI ALIMENTATIE" – in memoriam ing. VALERIU POPA isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de consultatie fara a prezenta motivele respingerii.

Daca ati fost invitat la consultatie, dupa data consultatiei dosarul dumneavoastra va fi arhivat in conditii de deplina siguranta si confidentialitate.

Tipariti la imprimanta si completati de mana una din fisele corespunzatoare bolnavului:

Fisa bolnavului adult in nume propriu

Fisa bolnavului minor sub 14 ani

Fisa bolnavului minor  intre 14 ani si 18 ani1 - Refuzul persoanei vizate de a furniza toate datele solicitate determina imposibilitatea programarii pentru consultatie. Daca unele din datele furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati

2 - In sensul dispozitiilor legii nr. 677/2001, persoana vizata este persoana al carei nume figureaza in fisa bolnavului si care astfel, solicita programarea la o consultatie