Date personale

 

Fundatia Umanitara "SANATATE PRIN GANDIRE SI ALIMENTATIE" – in memoriam ing. VALERIU POPA, este inregistrata ca operator, sub nr. 19257/2011 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Orice prelucrare de date cu caracter personal, va fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Scopul prelucrarii datelor îl reprezinta pe de o parte, o cat mai sigura identificare a persoanei vizate, iar pe de alta parte, interesul manifestat expres de persoana vizata, de a asigura/mentine/supraveghea printr-o terapie alternativa, starea de sanatate a persoanei vizate. Transmiterea prin posta, precum si ulterior semnarea documentelor ce contin date cu caracter personal, reprezinta consimtamantul expres în calitate de persoana vizata, cu privire la prelucrarea de catre Operator a datelor cu caracter personal in scopul declarat, precum si consimtamantul expres si confirmarea de luare la cunostinta cu privire la drepturile pe care le are persoana vizata.

Daca in termen de 7 luni de la comunicarea prin posta a Fisei bolnavului persoana vizata nu a fost convocata la consultatie, datele personale cuprinse in Fisa bolnavului transmisa prin posta, vor fi sterse din baza de date.

In aceste conditii, datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

 2. colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de cercetare stiintifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii;   

 3. adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

 4. exacte si, daca este cazul, actualizate, potrivit celor furnizate de dumneavoastra ca persoane vizate. In acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate;

 5. stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decat cea mentionata, in scopuri statistice, de cercetare stiintifica (daca va fi cazul), se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute in normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada necesara realizarii acestor scopuri.

Securitatea prelucrarilor

 1. Fundatia ca Operator a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;

 2. aceste masuri asigura, potrivit stadiului tehnicii utilizate in procesul de prelucrare si de costuri, un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, precum si in ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate;

 3. persoanele imputernicite prezinta suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnica si organizatorice cu privire la prelucrarile ce vor fi efectuate.

La incheierea operatiunilor de prelucrare, daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:

 1. distruse;

 2. arhivate, daca sunt aplicabile prevederile legale privind pastrarea arhivelor.

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul ca printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, sa:

 1. obtina de la Fundatie ca operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an formulata printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

 2. obtina de la Fundatie ca operator, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 3. obtina transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoana vizata are dreptul  de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, daca acestea i-au fost incalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
Totodata, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care le privesc si de a solicita stergerea datelor, chiar daca ele au fost deja transmise.

Pentru exercitarea oricaror dintre drepturile enumerate, persoanele vizate se pot adresa Fundatiei ca operator, cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: FUNDATIA UMANITARA "SANATATE PRIN GANDIRE SI ALIMENTATIE" – in memoriam ing. VALERIU POPA, Romania, Valenii de Munte, strada Nicolae Balcescu nr. 76A, Jud. Prahova, cod postal 106400.

Atentionari speciale

Refuzul persoanei vizate de a furniza toate datele solicitate determina imposibilitatea programarii pentru consultatie. Daca unele din datele furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil la adresa anterior mentionata. Persoana vizata intelege si accepta faptul ca indeplinirea tuturor conditiilor de completare a documentelor de solicitare, nu ii confera dreptul implicit la stabilirea unei programari la consultatie. Fundatia Umanitara "SANATATE PRIN GANDIRE SI ALIMENTATIE" – in memoriam ing. VALERIU POPA isi rezerva dreptul de a respinge solicitarile de consultatie, fara a prezenta motivele respingerii.