Contributie 2%

 

Art. 57 (4) si art. 84 (2) din Legea nr. 571 /2003 (Codul Fiscal) cu modificarile si completarile ulterioare, permit oricarei persoane care plateste impozit pe veniturile din salarii sau din activitati comerciale ori profesii liberale, sa directioneze 2% din impozitul pe venit datorat „pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.”

Acest gest de generozitate si atitudine civica, poate fi realizat cu ocazia depunerii pana la data de 15 mai 2011, a declaratiilor de venit pentru anul 2010, astfel:

  • prin completarea pct. III.2 din formularul 200, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri nesalariale din: (a) activitati comerciale (b) cedarea folosintei bunurilor calificata în categoria activitatilor independente (c) profesii libere (d) drepturi de proprietatea intelectuala (e) cedarea folosintei bunurilor (f) operatiuni de vanzare-cumparare valuta la termen, pe baza de contract (g) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, detinute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 (h) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010 (i) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, realizat în perioada 01.07.-31.12.2010:

  • prin completarea pct. II.2. din formularul 230, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora.

Datele necesare completarii formularelor 200 ori 230 pentru entitatea nonprofit, sunt:

Fundatia Umanitara „sanatate prin gandire si alimentatie

in memoriam ing. Valeriu POPA

Cod de identificare fiscala 12615190

Cont IBAN RO 14 RNCB 0211 0118 5028 0001 Banca Comerciala Romana

Formularele 200 si 230 sunt puse la dispozitie gratuit de administratiile financiare, ele trebuiesc completate de mana, în doua exemplare, din care unul se depune la organul fiscal competent, ori se trimite prin posta prin scrisoare recomandata (însotit sau nu de fisa fiscala), iar al doilea se pastreaza cu nr. de înregistrare ori ca dovada, de catre contribuabil.

Directionand 2% din impozit catre Fundatia Umanitara „sanatate prin gandire si alimentatie” in memoriam ing. Valeriu POPA, antrenand în aceasta actiune prietenii, membrii de familie ori colegii, veti face ca activitatea acestei entitati nonprofit sa poata continua, transformand un vis în realitate si o boala incurabila, în una vindecabila.

Formularele pot fi descarcate si de pe site-ul ANAF :

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_230_2008.pdf